Liên hệ
Automatic control - Control and Automation (for Food, Aqua feed, Animal feed, and Pet Food Industry)
Control system hardware and Motor Control Centers (MCC) cabinet
On-site control panel near main machines for quick adjustments

Automatic control - Control and Automation (for Food, Aqua feed, Animal feed, and Pet Food Industry) Control system hardware and Motor Control Centers (MCC) cabinet On-site control panel near main machines for quick adjustments

Điều khiển tự động - Kiểm soát & tự động hóa (cho ngành thực phẩm, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn vật nuôi)

IDAH cung cấp hệ thống kiểm soát quy trình nhà máy và truy xuất nguồn gốc để quản lý quy trình sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học. Điều khiển hình ảnh (hệ thống SCADA) với tùy chọn màn hình cảm ứng HMI để định lượng nhanh nguyên liệu chính xác và tiên tiến với mức độ lặp lại cao. Tài liệu về nhật ký sản xuất và báo cáo lỗi được cung cấp thông qua hệ thống ghi chép dữ liệu mở rộng lâu dài - được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu SQL công nghiệp đáng tin cậy.

Hệ thống kiểm soát và tự động hóa riêng cho phép sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn vật nuôi và thức ăn thủy sản (dạng nổi và chìm) hiệu quả cao

Các tính năng và lợi ích

 1. Hệ thống điều khiển và thiết kế nguồn điện

  Bốcục CCO / MCC hoặc thiếtkếrieng

 2. Cấu trúc hệ thống

  Lựa chọn và cung cấp phần cứng PLC & PC
  Cấu trúc phần mềm PLC & PC
  Lập trình PLC & PC

 3. BẢNG ĐIỀU KHIỂN CCP/MCC

  CCP - Bảng điều khiển trung tâm
  MCC - Trung tâm điều khiển động cơ

 4. Hệ thống IDAH HMI + SCADA

  Quy trình thủ công/quy trình bán tự động/quy trình hoàn toàn tự động

 5. Hệ thống quản lý:

  Quy trình công nghệ chính xác và và khả năng lặp lại
  Quản lý công thức chế biến linh hoạt
  Phê duyệt chất phụ gia tay qua mã vạch
  Ghi chép lỗi và báo động
  瞿ản ly bảo曹
  Quản lý bảo trì
  Ghi chép dữ liệu để quản lý hồ sơ

Share
Back

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Baidu
map